Mededeling aan onze bestaande leden:
De vroegere getrouwheidspremie blijft vast en zal van toepassing blijven op alle eerder gedane stortingen die gedurende twaalf maanden op de rekening blijven staan, tot twaalf maanden na de datum van de storting. De aanpassing van de getrouwheidspremie heeft geen invloed op de vorige stortingen voor twaalf maanden.

Wat biedt de Extended Spaarrekening?

  • Je ontvangt een basisrente van 0,5%.
  • En een getrouwheidspremie van 1,5% voor spaargeld dat 1 jaar op je rekening staat.
  • En vrijgesteld van 15% roerende voorheffing op de eerste €1020 aan rente in 2024.
Word lid
Aion Image

Type Product

Onze Extended Gereglementeerde Spaarrekening is gratis en wordt voor onbepaalde tijd geopend. Je geld is altijd kosteloos beschikbaar.

Onze Extended Gereglementeerde Spaarrekening is een spaarrekening van categorie A onderworpen aan de Belgische wetgeving, wat betekent dat het een "klassieke" spaarrekening is zonder specifieke voorwaarden voor de basisrente of de getrouwheidspremie, en die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 2 van het Koninklijk Besluit ter uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Het is alleen beschikbaar voor mobiele klanten.

Onze Extended Gereglementeerde Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening. Voor meer informatie over de categorieën, gelieve de website van Wikifin te raadplegen. 

Bij overdracht van een spaarrekening naar een andere spaarrekening geopend op naam van dezelfde houder bij dezelfde instelling, anders dan op grond van een permanente opdracht, blijft de opbouwperiode voor de getrouwheidspremie op de eerste spaarrekening behouden, op voorwaarde dat het overgedragen bedrag minimaal 500 euro bedraagt en dat de betreffende houder niet reeds drie dergelijke overdrachten heeft uitgevoerd vanaf dezelfde spaarrekening in hetzelfde kalenderjaar.

Onze Extended Gereglementeerde Spaarrekeningen bieden een basisrente van 0,50% en een getrouwheidspremie van 1,50%. Ze zijn bedoeld voor langetermijnspaarders die op zoek zijn naar een hoger rendement (hogere getrouwheidspremie). De basisrente wordt verworven vanaf de dag na storting op de rekening. De getrouwheidspremie wordt alleen verworven op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de gereglementeerde spaarrekening zijn gebleven na storting. Het tarief van de getrouwheidspremie blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd vanaf de storting of het begin van een nieuwe verwervingsperiode. Dit betekent dat als u uw geld opneemt vóór het einde van de 12 maanden, u geen recht heeft op de getrouwheidspremie. Als het tarief van de getrouwheidspremie verandert nadat u het geld op de rekening heeft gestort, wordt dit geld pas een jaar na storting gekapitaliseerd tegen het nieuwe tarief.

De basisrente wordt betaald op de valutadatum van 1 januari. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt uitbetaald op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of bij de sluiting van de rekening.

Gelieve eerst de essentiële spaardersinformatie en het depositogarantie-informatieblad hierboven te lezen voordat u een rekening opent.

De tarieven van onze spaarrekeningen kunnen op elk moment worden gewijzigd. Klanten worden op de hoogte gebracht van tariefwijzigingen via hun rekeningafschriften.

Belastingen

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van 1.020 euro voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 2.040 euro voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% op de rente die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de ontvangen rente vermelden die het plafond overtreft en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Risico's

Risico op faillissement: In geval van faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vindt u op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds (https://garantiefonds.belgium.be/nl).
Inflatierisico: Door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.

Klachten

Je kan je klachten naar ons sturen via onze chat of een e-mail naar complaint@aion.be. Ben je niet tevreden? Contacteer dan de bankbemiddelingsdienst op www.ombudsfin.be.

Zo werkt het

  • Download de Aion Bank-app.
  • Open op enkele minuten een rekening.
  • Ga naar de sectie Financiën en selecteer 'nieuwe spaarrekening openen'.
  • Selecteer de Extended Spaarrekening.
Word lid
Aion Image
Aion Image Aion Image
Image

Digitaal bankieren op zijn best

  • Word snel en eenvoudig lid via ons volledig digitale proces.
  • Beheer je geld, waar je ook bent.
  • Ontdek nog meer manieren om geld te sparen en te verdienen.

Unfortunately, sending a text message
is currently not available.
Don't worry and try again tomorrow.

In the meantime you can search for Aion Bank applicationon Google Play, App Store and App Gallery:

Aion Bank NV, kredietinstelling naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in het Manhattan Center, Bolwerklaan 21, 1210 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 403.199.306, BTW: BE403.199.306

Aion respecteert je privacy

We gebruiken cookies om je de beste surfervaring te bieden. De gegevens die door cookies en pixels worden verzameld, worden gebruikt om de website te optimaliseren voor onze bezoekers en om gerichte informatie aan te bieden.

 

Functionele cookies zijn essentieel om de website en applicatie goed en veilig te laten functioneren.

Voor meer informatie over de cookies die we verwerken, klik hier.